Maraton Psykoterapiaryhmä
Etusivu Perusajatukset Menetelmät Terapiaryhmä Terapeutti Koulutus
 
Ota yhteyttä
 
 

Bioenergeettinen terapia (Bioenergetics)

Bioenergeettinen terapia on kehopsykoterapian muoto, joka yhdistää psykologisen analyysin, aktiivisen työskentelyn kehon kanssa ja terapiasuhteessa työskentelyn.

Menetelmän perusta on kehon merkityksen ymmärtäminen psykologisessa kehityksessä ja emotionaalisessa terveydessä. Menetelmä sisältää näkemyksen ja oivalluksen kehittymisen, tunteiden ilmaisun ja kehon energiavirtojen uudelleen rakentamisen. Bioenergeettisen terapian kehitti lääkäri Alexander Lowen Wilhelm Reich'n luonneanalyyttisen vegetoterapian pohjalta.

Keskeinen periaate Bioenergeettisessä terapiassa on, että henkilö on hänen kehonsa ja kaikki kokemukset ovat perimmältään kehollisia kokemuksia. Kehon ilmaisut, asento ja lihasjännitysten mallit kertovat tarinaansa henkilön tunteiden historiasta. Ne valottavat myös henkilölle luonteenomaista tapaa olla maailmassa.

Lapset oppivat varhain elämässään, että he voivat vähentää tuskallisia tunteita pidättämällä hengitystään ja jännittämällä lihaksiaan ollakseen tuntematta. Tästä kehollisesta jännityksestä voi joskus tulla kuin "toinen luonto" - se rakentuu kehoon kroonisina lihasjännityksinä, jotka kestävät aikuisuuteen. Jännitykset kehossa ovat tietoisuuden ulkopuolella ja riistävät henkilöltä mahdollisuuden täydempään ja elinvoimaisempaan kokemukseen elämästä.

Kehon kieli huomion kohteena
Bioenergeettisessä terapiassa huomio kohdistetaan sekä mieleen että kehoon. Kehon kieli (asento, liike, hengitys ja ilmaisu) on huomion kohteena ja se on myös mittari siitä, missä kohtaa asiakas on matkallaan kohti täydempää kokemusta itsestään. Bioenergeettinen terapeutti kuuntelee asiakkaan kertomusta, hänen historiaansa, uniaan, ajatuksiaan ja uskomuksiaan ja sen lisäksi hyödyntää liikettä, hengitystä, venytysasentoja ja itseilmaisu harjoituksia työskennelläkseen kehoon lukkiutuneiden jännittämismallien kanssa.

Kehotyö lisää itsetuntemusta
Kehotyöskentely (Body work) voi auttaa henkilöä tuntemaan enemmän itseään ja hyödyntämään vahvuuksiaan ja sisäisiä voimavarojaan. Se voi myös avata syvempää hengitystä. Terapiasuhteen turvallisuudessa tämä voi joskus johtaa torjuttujen tunteiden ja/tai muistojen esiin tuloon. Nämä voidaan työstää terapeutin kanssa.

Kehotyö ja mielen kautta työstäminen täydentävät ja syventävät toisiaan. Kehotyö avaa tunteita, jolloin ne voivat tulla ymmärretyksi ja integroiduksi kypsään aikuiseen minään. Analyyttinen työ taas vuorostaan tarjoaa oivalluksia, jotka sallivat lisääntyvää rentoutumista, tuntemista ja kehon integraatiota. Sekä kehotyö että analysointi tapahtuvat kehittyvässä terapeuttisessa suhteessa.

Bioenergeettisen terapian tavoite on enemmän kuin oireiden puuttuminen - se on suuremman eloisuuden, mielihyvän, ilon, rakkauden ja elämää sykkivän terveyden saavuttaminen.


© Copyright 2006-2016 | Maraton psykoterapiaryhmä