Maraton Psykoterapiaryhmä
Etusivu Perusajatukset Menetelmät Terapiaryhmä Terapeutti Koulutus
 
Ota yhteyttä
 
 

Ritva Piiroinen / koulutus

Terapeuttinen koulutus
Yhteiskuntatieteiden maisteri YTM 1980
Erityistason psykoterapiakoulutus 1993 -1995
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO)
myöntämä oikeus psykoterapeutin ammattinimikkeeseen 1996
Kela-pätevyys 2005 - yksilöpsykoterapia aikuiset ja nuoret sekä vanhempain ohjaus
Kela-pätevyys 2009 - ryhmäpsykoterapia aikuiset ja nuoret
Kognitiivisen käyttäytymisterapian työtavat - koulutus 1998
EMDR-terapia I ja II tasot 2006
Transaktioanalyytikko tutkinto CTA-P 2007, Sveitsi: Certified Transactional Analyst in Psychotherapy
Kansainvälisessä transaktioanalyysi koulutuksessa 1998 - 2007
Integroitu ryhmäterapia koulutus 1998 - 2007 (968 tuntia), kouluttajat psykologi, transaktioanalyytikko TSTA -P Sigvard Persson ja psykologi, transaktioanalyytikko CTA Anita Persson (Ruotsi). Integroitu malli koostuu transaktioanalyysistä, kehopsykoterapiasta (Body therapy) ja taideterapiasta.
Sensorimotorinen psykoterapia I jakso 2008-2009
Vakavan trauman ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito 2009-2010
TRE-ohjaaja (Trauma and Tension Releasing Exercises) 2010

Lisäksi lukuisia lyhyempiä terapia-alan koulutuksia vuodesta 1980 alkaen mm. perhekeskeisestä työstä, NLP:n metodeista, psykodynaamisesta viitekehyksestä ja addiktio problematiikasta.


© Copyright 2006-2016 | Maraton psykoterapiaryhmä