Maraton Psykoterapiaryhmä
Etusivu Perusajatukset Menetelmät Terapiaryhmä Terapeutti Koulutus
 
Ota yhteyttä
 
 

Menetelmät

Työmenetelminä käytän kriisi- ja traumapsykoterapian menetelmiä, transaktioanalyyttistä psykoterapiaa (TA), EMDR-terapiaa, kehopsykoterapia-menetelmiä (sensorimotorinen psykoterapia, bioenergeettinen terapia), TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) harjoituksia, hahmoterapia- ja psykodraamamenetelmiä ja kuvallista työskentelyä. Integroin näitä eri menetelmiä asiakkaan tarpeiden ja terapiaprosessin eri vaiheiden vaatimalla tavalla. Kaiken työskentelyn perusta on turvallinen terapiasuhde.

Terapia voidaan toteuttaa joko yksilöterapiana tai ryhmäterapiana - asiakkaan tarpeista riippuen.


TA psykoterapia
TA psykoterapian tavoite on vapauttaa asiakas saavuttamaan ja ylläpitämään autonomiaa. Autonomialla tarkoitetaan kykyä tietoisuuteen, läheisyyteen ja spontaaniuteen. Se on kyky ajatella, tuntea, toimia ja elää tarkoituksenmukaisesti tässä ja nyt, vapaana aiemmin elämässä luoduista rajoittavista ja joskus toimimattomista uskomuksista, tunteista ja käyttäytymismalleista.

  Lue lisää TA psykoterapiasta


Kriisi- ja traumapsykoterapia
Traumapsykoterapia on tavallisimmin pitkäkestoinen hoito. Hoidossa integroidaan erilaisia hoitomuotoja ja traumaterapiatekniikoita voidaan käyttää osana psykoterapiaa.

  Lue lisää Kriisi- ja traumapsykoterapiasta


EMDR-terapia
EMDR on terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään yleisesti psyykkisten traumojen hoidossa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR on monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, joka on alkujaan kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja traumatisoituneen muistin hoitoon.

  Lue lisää EMDR-terapiasta


Bioenergeettinen terapia
Bioenergeettinen terapia on kehopsykoterapian muoto, joka yhdistää psykologisen analyysin, aktiivisen työskentelyn kehon kanssa ja terapiasuhteessa työskentelyn. Menetelmän perustana on kehon merkityksen ymmärtäminen psykologiselle kehitykselle ja emotionaaliselle terveydelle. Menetelmä sisältää näkemyksen ja oivalluksen kehittymisen, tunteiden ilmaisun ja kehon energiavirtojen uudelleen rakentamisen. Bioenergeettisen terapian kehitti lääkäri Alexander Lowen Wilhelm Reich'n luonneanalyyttisen vegetoterapian pohjalta.

  Lue lisää Bioenergeettisestä terapiasta


Sensorimotorinen psykoterapia
Sensorimotorinen psykoterapia käyttää aistimuksia ja liikkeitä trauman työstämisen ensisijaisina väylinä.

  Lue lisää Sensorimotorisesta psykoterapiasta


TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises)
Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE) on harjoitesarja joka rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia.

  Lue lisää TRE menetelmästä


Ryhmä
Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden jakamiseen, turvallisuuden ja läheisyyden kokemiseen. Ryhmä toimii myös peilinä, jolloin voi löytää uusia puolia itsestään. Jokainen oppii jokaisen prosessista.

  Lue lisää ryhmätyöskentelystä


© Copyright 2006-2016 | Maraton psykoterapiaryhmä