Maraton Psykoterapiaryhmä
Etusivu Perusajatukset Menetelmät Terapiaryhmä Terapeutti Koulutus
 
Ota yhteyttä
 
 

Ritva Piiroinen / palvelut

Yksilöpsykoterapia
Haluan tarjota Sinulle turvallisen tilan tutkia, etsiä, ottaa riskejä ja löytää itseäsi terapiasuhteessa, samalla kun voit oppia luottamaan jakaessasi asioitasi vieraalle henkilölle. Haluan myös tarjota Sinulle rauhan ja levon hetkiä välillä ehkä tuskallisessakin prosessissasi. Sinun tehtäväsi on sitoutua, olla avoin muutokselle ja keskittyä siihen mitä haluat. Terapia on yhteistyötä yhteisesti sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Kokeneena ja koulutettuna ammattilaisena kuuntelen tarkasti ja autan sinua päästämään irti vanhoista malleistasi kyselemällä, selkiyttämällä, tulkitsemalla ja olemalla läsnä. Terapiatyömme voi olla myös hauskaa. Tarjoan Sinulle tilaa ajatella ja löytää vaihtoehtoja. Perille päästyäsi, kun olet löytänyt etsimäsi, voimme hyvästellä ja toivottaa toisillemme hyvää matkaa tiellämme.

Transaktioanalyyttinen psykoterapiaryhmä
Ryhmä kokoontuu viikottain tiistaisin klo 17.00 - 19.00 Helsingin keskustassa lähellä Finlandia-taloa. Ryhmää täydennetään tarvittaessa. Ryhmään osallistuvilta odotetaan sitoutumista vähintään vuoden pituiseen prosessiin. Ryhmässä voi jatkaa oman tarpeensa ja sopimuksen mukaan. Voit kysyä vapaita / vapautuvia paikkoja.

Transaktioanalyysi on perusmalli, jota ryhmässä käytetään. Sen käsitteet ovat helppoja käyttää ja se tarjoaa yhteisen kielen ryhmälle. Osanottajille esitellään perus TA käsitteet (mm. Vanhempi-, Aikuinen-, Lapsi-minätilat, peli- ja käsikirjoitusanalyysi, olemassaolon asemat) ryhmän alkaessa ja myöhemmin ryhmän täydentyessä.

Työskentelymalli on "yksilöterapia ryhmässä" eli kukin ryhmäläinen saa vuorollaan ottaa aikaa ryhmässä omalle työskentelylleen. Terapeutti ohjaa työskentelyä. Muu ryhmä kuuntelee, peilaa ja osallistuu tarvittaessa työskentelyyn. Kukin saa edetä rauhassa omassa prosessissaan, työskennellä sen verran kuin kulloinkin tuntuu turvalliselta.

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden huomata, ettei ole yksin, ongelmat voidaan jakaa ja vieraantumisen, eristäytymisen ja hämmennyksen tunteet normalisoituvat, kun voi tulla kuulluksi ja osallistua toisten tunnekokemuksiin. "Kuulunko?", "Voinko olla lähellä?", "Tulenko kuulluksi?", "Kestänkö tulla nähdyksi?" - ovat kysymyksiä, jotka voivat johdattaa tulemaan ryhmään. Kun näytämme ryhmässä haavoittuvuutemme, tarinamme resonoi ryhmän jäsenissä ja auttaa hyväksymään esimerkin, antaa luvan rohkaistua ja luottaa ryhmään oman tarinansa kanssa. Nämä hetket olla suhteessa toisten kanssa, vaikuttaa toinen toisiimme, olla kontaktissa, läsnä, voivat antaa meille korjaavan kokemuksen.

Työnohjaus ja koulutus
Annan työnohjausta hoito- ja sosiaalialan ammattilaisille, erityisesti hoitosuhteiden työnohjaus.

Räätälöidyt koulutukset sosiaali- terveydenhuoltoalalle.


© Copyright 2006-2016 | Maraton psykoterapiaryhmä