Maraton Psykoterapiaryhmä
Etusivu Perusajatukset Menetelmät Terapiaryhmä Terapeutti Koulutus
 
Ota yhteyttä
 
 

Sensorimotorinen terapia

Sensorimotorinen psykoterapia käyttää aistimuksia ja liikkeitä trauman työstämisen ensisijaisina väylinä.

Trauma-asiakkaita vaivaa traumaperäisten sensorimotoristen reaktioiden palaaminen esimerkiksi tunkeutuvina mielikuvina, ääninä, hajuina, kehoaistimuksina, fyysisenä kipuna, supistumisena, turtuneisuutena ja kyvyttömyytenä säädellä vireystilaa. Sensorimotorisella terapialla puututaan suoraan keholliseen tietoisuuteen ja liikkeisiin, mm. jäljitetään kehoaistimuksia ja tehdään voiman- ja pätevyydentuntoja lisääviä harjoituksia.

  www.sensorimotorpsychotherapy.org


© Copyright 2006-2016 | Maraton psykoterapiaryhmä